En hållbar kustbana

är en tillväxtkanal för framtiden.

 

Den förenar boende, arbete,

näringsliv och miljöns

hållbara utveckling.

En investering med snabb effekt i en tillväxtkanal.

En iståndsättning av kustbanan är en investering i en hållbar framtid.
En hållbar grundförbättring av kustbanan förutsätter bl.a. förnyande av överbyggnader, reparation av tunnlar, stödbyggande på svag mark, nya mötesspår samt ersättande av plankorsningar.

Kustbanan är en del av det transeuropeiska TEN-T-transportnätet

Som en del av förbindelsen Skandinavien–Medelhavet hör kustbanan till det TEN-T-stomnät (Trans-European Transport Networks) som byggs i Europa. Nätet kommer att förbättra förbindelserna mellan olika transportsätt, hamnar, flygplatser samt järnvägs- och vägterminaler och minska transporternas miljöpåverkan.

Nyheter från Kustbanan

I framtiden kan du börja cykelsemestern på Ingå station

I framtiden kan du börja cykelsemestern på Ingå station

Cykling och cykelturism har varit på uppgång i Finland en längre tid. Även i Ingå görs satsningar på cykelrutter och tjänster som tjänar cykelturister. Nu finns även litet ljus i tunneln för att cykelturisterna kan komma till Ingå med tåg i framtiden. På ett...

Y-tåg utan byte Helsingfors-Hangö

Y-tåg utan byte Helsingfors-Hangö

Den pågående elektrifieringen av Hangö-Hyvingebanan öppnar upp möjligheten för en direkt tågförbindelse mellan Hangö och Helsingfors. I nuläget om man använder sig av tåg kan man inte undvika ett byte i Karis som tar cirka tio minuter i anspråk. Bytet är också...