En hållbar kustbana

är en tillväxtkanal för framtiden.

 

Den förenar boende, arbete,

näringsliv och miljöns

hållbara utveckling.

En investering med snabb effekt i en tillväxtkanal.

En iståndsättning av kustbanan är en investering i en hållbar framtid.
En hållbar grundförbättring av kustbanan förutsätter bl.a. förnyande av överbyggnader, reparation av tunnlar, stödbyggande på svag mark, nya mötesspår samt ersättande av plankorsningar.

Kustbanan är en del av det transeuropeiska TEN-T-transportnätet

Som en del av förbindelsen Skandinavien–Medelhavet hör kustbanan till det TEN-T-stomnät (Trans-European Transport Networks) som byggs i Europa. Nätet kommer att förbättra förbindelserna mellan olika transportsätt, hamnar, flygplatser samt järnvägs- och vägterminaler och minska transporternas miljöpåverkan.

Nyheter från Kustbanan

Både människor och fiskar vallfärdar till Billnäs bruk

Både människor och fiskar vallfärdar till Billnäs bruk

Billnäs gamla bruksmiljö, som ligger endast några kilometer från Kustbanan och Karis tågstation är ett av Raseborgs utvecklingsområden. Vid första anblicken kan Billnäs te sig som en fridfull, sömnig liten by, men i verkligheten vimlar det av liv i den snötäckta...

Det rör på sig på bostadsfronten i Ingå

Det rör på sig på bostadsfronten i Ingå

I kommunens strävan efter att kunna erbjuda olika boendealternativ i Ingå, sitter bröderna Hendrik och Christoffer Enbergs radhusprojekt som hand i handske. Just nu pågår grävarbeten på tomten vid Heimgårdsvägen och förhandsmarknadsföringen av 18 bostäder har inletts....

Nya hyresbostäder i närheten av Sjundeå station

Nya hyresbostäder i närheten av Sjundeå station

Kustbanan skär genom Sjundeå kommuncentrum och många sjundeåbor använder tågförbindelsen med HRT dagligen till sina arbetsresor eller övriga ärenden till huvudstadsregionen. Utöver dem som bor nära kommuncentret stiger det också folk på tåget från glesbygden och...