Siuntion kunta sijaitsee sopivan lähellä lännessä ja on HSL-kuntana hyvien liikenneyhteyksien päässä pääkaupunkiseudulta. Arjen lähijunaliikenne palvelee tällä hetkellä työmatkapendelöintiä ja kunnassa panostetaan merkittävästi raideliikenteen kehittämiseen.

Rantaradalla on iso merkitys Siuntiolle ja sen parantaminen onkin tärkeänä kehittämisasiana kunnassa. Asian edistämiseksi kunta on varannut määrärahoja suunnittelutyöhön kuluvan ja ensi vuoden talousarvioihin. Siuntiossa ollaan tulevaisuudessa entistä parempien junayhteyksien piirissä!

Väylävirasto on käynnistänyt Siuntion aseman parantamisen esiselvitysvaiheen, joka sisältää aseman parantamisen ohella siihen liittyvien katu-, pysäköinti- ja ratajärjestelyjen esiselvitykset. Selvityksellä kartoitetaan, millä toimenpiteillä asema-aluetta voidaan parantaa nykyvaatimuksien mukaiseksi.

Esiselvitysvaiheessa päivitetään asemalaiturin turvallisuus samalla kun sitä pidennetään. Turvallisuuden osalta huomioidaan myös kaukojunien pysähtymisen mahdollisuus Siuntion asemalla.

Lisäksi selvityksessä tarkastellaan mm. rautatie- ja katualueiden riittävyyttä kehittämistoimenpiteiden suorittamiseksi, nykyisten huonokuntoisten laitureiden alustavat parannustoimenpiteet sekä pysäköintialueiden, radan ja radan rakenteiden sekä asema-alueen kulkuyhteyksien kunnostus- ja parantamismahdollisuudet. Hankkeessa tarkastellaan myös asema-alueen muiden rakenteiden ja laitteiden parantamista sekä lähijunaliikenteen yöpymisraiteen sijoittumismahdollisuutta Siuntion aseman yhteyteen. Yöpymisraide helpottaisi lisävuorojen saamista ja parantaisi mahdollisuuksia lisätä myös viikonloppuliikennettä.

Sijainti on yksi useista Siuntion vahvuuksista. Kaikki pääkaupunkiseudun palvelut ovat noin tunnin matkan sisällä. Työmatkapendelöintiä pääkaupunkiseudulle sujuvoittaa HSL-yhteyksien lisäksi kantatie 51:n joustava liikennöinti ja sen kautta pääkaupunkiseudun länsipuoli on reilun puolen tunnin matkan päässä.

Siuntiossa on hyvät edellytykset oman elämän tarinan rakentamiselle.