Hendrik och Christoffer Enberg vid byggplatsen nära Ingå centrum.

Hendrik och Christoffer Enberg vid byggplatsen nära Ingå centrum.

I kommunens strävan efter att kunna erbjuda olika boendealternativ i Ingå, sitter bröderna Hendrik och Christoffer Enbergs radhusprojekt som hand i handske. Just nu pågår grävarbeten på tomten vid Heimgårdsvägen och förhandsmarknadsföringen av 18 bostäder har inletts.

Tanken är att kombinera bekvämt boende i bostadsbolag med känslan av att bo i egen villa. Därför har till exempel de större lägenheterna i längan längst söderut väl tilltagna terrasser och förhållandevis stora gårdar. Alla lägenheterna har bakgård mot söder och grönområde framför.

– Det är också lite mer plats mellan husen än normalt, säger Hendrik Enberg.

De 18 lägenheterna är uppdelade i sex stycken tvårummare på 42,5 kvadratmeter, sex stycken tvårummare på 55,3 kvadratmeter med bastu och sex stycken trerummare på 68,9 kvadratmeter, även de försedda med bastu. Trerummarna är placerade i två hus längs söderut med vy över åkerlandskapet, de större tvårummarna ovanför dem och de mindre tvårummarna närmast vägen. Det kommer att byggas biltak med plats för 18 bilar och ytterligare åtta parkeringsplatser.

Bostäderna byggs i en plan för att lämpa sig för personer och liv i alla skeden. Bottenplanen är öppen med kombinerat kök och vardagsrum. Fönstren mot gården är väl tilltagna men inte överdimensionerade.

– Vi ville att husen skulle vara moderna men passa in i den lantliga miljön, säger bröderna.

Bröderna Enberg har varit i byggbranschen sedan sina första sommarjobb. De har länge pratat om att förverkliga ett bostadsprojekt på hemorten, och någon motsvarande nyproduktion torde inte ha gjorts på drygt 10 år.

– Vi har byggt här och känner Ingåborna, branschfolket och marknaden. Det var naturligt att förverkliga vårt första projekt här, så fort vi hade tillräckligt med erfarenhet och en lämplig tomt. Det finns också ett annat drag i och intresse för Ingå nu.

Det finns också en annan tanke med projektet.

– Vi vill också kunna erbjuda unga personer en första bostad i Ingå till ett skäligt pris. Det kan vara ett sätt att hålla dem kvar på orten.

Ursprungligen hade man tänkt bygga för uthyrning, eftersom det finns en efterfrågan på det i Ingå, men av olika orsaker kommer bostäderna att säljas som aktielägenheter. Möjligheten att hyra kommer dock att finnas ändå.

– En stor del av köparna kommer att hyra ut oberoende. Och alla om lägenheter som inte säljs kommer till uthyrning. Det är bara att ta i kontakt, säger Hendrik Enberg.

En liten kuriositet är att bostädernas respektive förråd är uppvärmda i stället för kalla som är kutym. Det man ytterligare vill erbjuda är platsbyggda hemtrevliga hus, gediget hantverk och fukttekniskt trygga lösningar.

– Vi vill vara så ekologiska som möjligt, därför är el och VVS-tekniken under planering ännu.

Projektet har framskridit bra, och ett tack till kommunens tjänsteinnehavare riktas redan nu.

– Det har varit ett nöje att samarbeta med Ingå kommun, ända från markköp till det beviljade bygglovet. Vi har förstått varandras behov, säger Enbergs.

Bostäderna färdigställs i december 2022.

Området Västerkulla-Heimgård som ligger bara ett stenkast från centrum, var eftertraktat under fjolåret då samtliga sju tomter på Västersvängen, några hundra meter fram med vägen från Enbergs projekt, såldes eller reserverades.

Det sker mycket på bostadsfronten i Ingå just nu. Vid hamnen i centrum närmar sig byggandet av infrastrukturen för Inkoon Keskustakehitys och rallystjärnan Marcus Grönholms bostadsprojekt Ingåstrand. Där ska två högklassiga höghus i trä stå klara 2022. Planen omfattar också ett tredje höghus och småhus i ett senare skede.

Ingåstrand är ett projekt som kommer att förtäta och försköna Ingå centrum på sikt samtidigt som det skapar förutsättningar för högklassigt boende vid havet och med havsutsikt.

Kommunen strävar också efter samarbeten med aktörer som kunde skapa ett större utbud av hyresbostäder i kommunen, eftersom efterfrågan på dessa är stor.

Kommunens satsning på en ny skolbyggnad till Kyrkfjärdens skola i centrum, kommer förhoppningsvis att stöda dessa projekt och vice versa. Parallellt med detta strävar kommunen efter att skapa bästa möjliga förutsättningar för att resa kollektivt och ser satsningar på befintlig infrastruktur, det vill säga Kustbanan, som en ytterst väsentlig del av denna strävan.