Hangö Hamn är Finlands fjärde största kommersiella hamn. Huvudhamnen är Västra hamnen där den största delen av industrins och handelns produkter hanteras, som största enhetstrafiken, trailers, lastbilar och containers. Även träindustrins produkter hanteras där. 70 % av träindustrins produkter kommer till hamnen via järnvägen. Yttre hamnen koncentrerar sig till bilimport och Koverhar hamnen till bulktrafik. Hangö hamn fungerar dygnet runt alla dagar under året.

Hangö Hamn fokuserar på trafik in och ut från hamnen som är smidig, trygg och har låga utsläpp. Med det tryggar man verksamhetens konkurrenskraft på lång sikt. Företagets mål är att fortsättningsvis öka trafikmängden i framtiden.

Verksamheten i Hangö hamn effektiveras och servicen förbättras då den länge efterlängtade elektrifieringen av Hangö-Hyvinge-banan förverkligas. ”Den elektrifierade banan sträcker sig ända till Hangös hamnar. Vår konkurrenskraft ökar märkbart då lokbytena uteblir och trafikkostnaderna minskar. Den förnyade banan är en ytterst positiv sak för hela regionen, vilket syns i att kommunerna har främjat projektet aktivt”, berättar Hangö Hamns VD Anders Ahlvik.

Elektrifieringen av banan är även en miljöinsats, då dieselloken ersätts med ellok även på detta banavsnitt. Detta passar även bra ihop med Hangö Hamn Ab:s miljöstrategi där man strävar till att vara kolneutral i sin egen verksamhet per år 2024.