Hangon uusi alikulkukäytävä iltahämärässä

Hangon ratapihan uusi alikulkukäytävä

Väyläviraston ja Hangon kaupungin yhteishankkeessa rakennettu Hangon ratapihan uusi alikulkukäytävä korvaa vanhan ratapihan tasoristeyksen. Alikulku avattiin jalankulkijoiden ja polkupyöräilijöiden käyttöön kesäkuussa tänä vuonna. Uusi alikulku parantaa merkittävästi jalankulkijoiden ja polkupyöräilijöiden liikenneturvallisuutta ja junaliikenteen sujuvuutta.

Hangon ratapihan alikulku -hankkeessa rakennettiin uusi alikulkukäytävä Kadermonkadun ja Puistokadun välille.  Aiemmin jalankulkijat ja pyöräilijät käyttivät ratapihan ylittämiseen tasoristeystä. Tasoristeys ylitti kolme raidetta, joilla on paljon junaliikennettä erityisesti Hangon satamaan. Hankkeen tavoitteena olikin sekä parantaa jalankulkijoiden ja polkupyöräilijöiden liikenneturvallisuutta että varmistaa Hangon sataman toiminnan edellytykset.

Alikulku parantaa maankäytön mahdollisuuksia ja mahdollistaa myös Hanko-Hyvinkää –radan sähköistämistä

Uusi alikulku ja tasoristeyksen poistaminen parantaa junaliikenteen sujuvuutta ja liikenneturvallisuutta. Alikulku parantaa ratapiha-alueen molemminpuolista saavutettavuutta jalankulun ja pyöräilyn osalta ja näin mahdollistaa myös palveluiden hyödyntämisen tasapuolisemmin radan molemmilla puolilla. Kaupunkikehittämisessä ei ratapihan olemassaolo enää rajoita aluesuunnittelua, vaan luo myös uusia mahdollisuuksia.