Ilmakuva Hangon vanhasta sillasta

I stället för den här viadukten byggs en ny bro. Bild: Niko Kalliotie/Hangon Ilmakuvaus

Förbättrandet av kustbanans infrastruktur utgör ett viktigt utvecklingsobjekt med tanke på elektrifieringen av Hangö-Hyvinge-banan. Kustbanan har redan förbättrats i Hangö genom den underfart som färdigställdes senaste år, och nu står byggandet av en ny viadukt i turen.

Den viadukt som överskred Hangös bangård och som nått änden av sin livscykel har rivits och i dess ställe byggs nu en ny spännbro av armerad betong med tre öppningar. Som slutresultat får Hangö stad en ur stadsbildens perspektiv smäckrare och öppnare bro i stället för den gamla. En viadukt som i centrum överskrider kustbanan är nödvändig för att garantera en smidig trafik mellan Hangös södra och norra sida. Den nya bron blir färdig vid årsskiftet 2021/22. Projektets beställare och betalare är Trafikledsverket.

Utvecklandet av kustbanan och dess infrastruktur i samband med elektrifieringen av Hangö-Hyvinge-banan förbättrar även Hangös kollektivtrafik och utvidgar därmed möjligheterna att pendla i riktning mot huvudstaden. En smidig kollektivtrafik förbättrar även våra möjligheter att locka nya invånare till staden. Kustbanan är viktig även för stadens näringsliv – bl.a. för Hangö Hamn Ab är kustbanan en del av en smidig logistikkedja, liksom för hamnens olika aktörer och även för hamnens besökare.

Vi tror att Hangö står inför ännu bättre tågförbindelser i framtiden.