Cykling i naturen / pyöräily luonnossa

Det finns fina cykelrutter i Ingå. 

Cykling och cykelturism har varit på uppgång i Finland en längre tid. Även i Ingå görs satsningar på cykelrutter och tjänster som tjänar cykelturister. Nu finns även litet ljus i tunneln för att cykelturisterna kan komma till Ingå med tåg i framtiden.

På ett webbinarium om Kustbanans framtid som arrangerades den 20.4, lyftes möjligheten till ett närtåg mellan Helsingfors och Hangö fram. Kring just närtågen, vars trafik mellan Helsingfors och Karis lades ner 2016, kan skönjas en möjlig ljusning i och med att Hangö-Hyvingebanan elektrifieras. Då finns det åtminstone i teorin en möjlighet att lägga in tågturer mellan Hangö och Helsingfors utan tågbyte men med fler stopp längs vägen, t.ex. just i Ingå. De nya närtågen kommer att vara bättre anpassade för personer som pendlar till sina jobb. Men kommer de att vara bättre anpassade för cykelturisten? Det återstår att se. I dagens läge får cykel transporteras mot en avgift på VR:s Intercitytåg och gratis på närtågen.

Hos oss är cykel på tåg inte ett lika utvecklat koncept som i Mellaneuropa där man insett att det är en kombination som gör det möjligt att ta sig fram på ett flexibelt och miljövänligt sätt.

Den observante har kunnat se blå stjärnprydda skyltar vid korsningar och övergångsställen i Ingå. Skyltarna markerar Eurovelo 10-cykelrutten. Eurovelo 10 är en rutt som går runt hela Östersjön. För Ingås del går rutten från Sjundeå till Degerby till stamväg 51 via Ingarskilavägen till centrum och vidare mot Fagervik och Raseborg.

På Ingå kommun har Juha Heikkinen jobbat med projektet.

– Framför allt finns en färdigt planerad rutt för landsvägscyklister som man lätt hittar på nätet. Men Eurovelo-projektet gynnar turismen och cykling överlag. Nu kan kommunen och företagen utveckla nya saker kring detta.

Om tåget i framtiden för med sig cyklister till Ingå station, innebär det att infrastrukturen, det vill säga trafikleder och skyltning, måste vara i skick för dessa cyklister.

– Men det är klart att det skulle vara fint för alla om man kunde börja eller sluta sin cykeltur på Ingå station.

Ett annat projekt kring cykelturism är South Coast Bikepacking Trail-projektet som förverkligas i samarbete med 13 kommuner och städer. Värdar för projektet är Raseborgs stad, Borgå stad och Pyöräilykuntien verkosto.

I South Coast Bikepacking Trail planerar man ett nätverk av omkring 1 000 kilometer bikepackingrutter mellan Nyland och Kymmenedalen. Rutterna går i huvudsak på sandvägar och skogsstigar. Men tanken är att rutterna ska vara tillgänliga med kollektivtrafik.

Bikepacking är i praktiken backpacking på cykel och inbegriper att man övernattar, kanske i tält efter strandhugg i Kopparnäs, på B&B i Degerby eller på något av de inkvarteringsställena i skärgården.

För turismföretag som vill vara en del av cykelboomen kan man genom att anpassa sin verksamhet, så att den även innehåller vissa specialtjänster för cyklister, erhålla om en Welcome cyclist-utmärkelse. Det är ett märke som beviljas till företag och tjänsteproducenter som uppfyller kriterierna för cykelvänlig verksamhet och som gör att cyklisterna vet att de får bra betjäning. Det kan gälla t.ex. faciliteter eller menyalternativ anpassade för cyklister.