Ingå station. Inkoon asema.

Inkoon asema.

Inkoossa on monta suurta hanketta käynnissä sekä kunnallisella puolella että elinkeinoelämässä. Inkoo panostaa myös voimakkaasti kunnan joukkoliikenteen kehittämiseen. Olennainen osa tätä työtä on raideliikenteen palauttaminen Inkooseen pitkällä tähtäimellä.

Inkoon raideliikenne keskeytettiin vuonna 2016. Karjaan ja Kirkkonummen välisen junaliikenteen korvasi VR:n järjestämä linja-autoliikenne. MDI toteutti vuonna 2019 Inkoon kunnan pyynnöstä kyselyn, jossa yli puolet Inkoosta poismuuttaneista vastasivat, että syy poismuuttoon oli joukkoliikenneyhteyksien puute. Sen jälkeen paljon on tapahtunut ja linja-autoliikenne tarjoaa tällä hetkellä toimivat yhteydet kaikkiin suuntiin.

HINKU-kuntana Inkoon tavoite on vähentää päästöjä 80 % vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta. Yksityisautoilun vähentäminen on merkittävä tapa päästötavoitteiden saavuttamiseksi. Joukkoliikenteen käyttäminen vähentää liikenteen energiankulutusta, vaarallisia päästöjä ja melua.

Ilmastonmuutos ja kestävän kehityksen tavoitteiden tietoisuus vaikuttavat kuntalaisten valintoihin. Hyvät joukkoliikenneyhteydet ovat tärkeä merkki kunnan elinvoimaisuudesta. ELY-keskus on tutkinut, että joukkoliikennepalveluiden kehittäminen ei ainoastaan paranna kunnan imagoa, vaan sillä on myös työllistävä vaikutus, lisää työvoiman liikkuvuutta ja parantaa palveluiden vetovoimaisuutta (lähde: ELY).

On myös todettu, että pandemia on saanut ihmiset pohtimaan elämänvalintojaan, mikä muun muassa on havaittavissa siitä, että kiinnostus asumiseen pienemmillä ja maalaisemmilla paikkakunnilla on kasvanut.

Näistä syistä on erittäin tärkeää, että junaliikenne voidaan palauttaa Inkooseen.

Inkoossa tätä edistetään muun muassa rantaratakuntien yhteisessä vaikuttamiselimessä (ns. Rantarataryhmässä). Myös maankäyttöpäätöksissä valmistaudutaan liikenteen käynnistymiseen. Tämä on tärkeää myös Joddbölen ja Inkoon sataman alueilla tapahtuvaa kehitystä ajatellen. Manneralueiden yleiskaavaehdotuksessa Joddbölen teollisuusalueelle on jopa osoitettu uusi ratavaraus.