Webbplatsen www.rantarata.info upprätthålls av
Hangö, Ingå, Kyrkslätts, Raseborgs och Sjundeå kommuners
gemensamma kustbanearbetsgrupp. Arbetsgruppens mål är att förmedla
information om de nyttor som kustbanans iståndsättning medför samt
nyheter om aktuella frågor i anslutning till kustbanan.

Mer information om kustbanegruppen: 

Jan Gröndahl (at) raseborg.fi, teknisk direktör Raseborg

Petra Theman (at) raseborg.fi, stadsdirektör, Raseborg