Ombyggnaden av Jorvas station vid kustbanan blir snart färdig. Den nya stationen tas i bruk 16.9.2021.

Området för den tidigare hållplatsen i Jorvas har under det senaste året genomgått en stor omvälvning. I ombyggnaden av stationen har man satsat på smidigare trafik på banområdet och förbättring av servicenivån, höjning av säkerheten och på att nå befolkningen på området genom förbindelser som uppfyller kraven på tillgänglighet.

P

lattformsstigen som tidigare gick över banan har ersatts med en tunnel. Dessutom bygger man på Gamla Jorvasvägen direkt passage från stationen via trappor och infartsparkeringen för bilar har byggts om. På den nya stationen ryms också längre tågenheter än tidigare.

-Genom att utveckla Jorvas stationsområde vill vi visa att vi vill utveckla kommunens tjänster både för nuvarande och för kommande kommuninvånare. En fungerande och säker infrastruktur möjliggör en smidig vardag för våra invånare. Utvecklingen av Kyrkslätts kommunstruktur och dess tillväxt förlitar sig för sin del på småstadsliknande centrum för boende som utvecklas längs banan. Därför är det ytterst viktigt för oss att möjliggöra förutsättningar för enkel och tillgänglig kollektivtrafik och det är också något vi är stolta över, säger Kyrkslätts kommundirektör Tarmo Aarnio.