Raseborg siktar på en koldioxidneutral framtid genom investeringar i hållbara trafiksystem

Trafiken orsakar en femtedel av Finlands utsläpp och är fortfarande starkt beroende av fossila bränslen. Raseborgs stad är sedan år 2013 en HINKU-kommun, dvs. en del av det nätverk av pionjärer för dämpandet av klimatförändringen som har förbundit sig till ambitiösa...

I framtiden kan du börja cykelsemestern på Ingå station

Eurovelo-projektet gynnar turismen och cykling överlag. Nu kan kommunen och företagen utveckla nya saker kring detta.

Y-tåg utan byte Helsingfors-Hangö

Den pågående elektrifieringen av Hangö-Hyvingebanan öppnar upp möjligheten för en direkt tågförbindelse mellan Hangö och Helsingfors. I nuläget om man använder sig av tåg kan man inte undvika ett byte i Karis som tar cirka tio minuter i anspråk. Bytet är också...

Tvåspråkigt verksamhetscenter öppnas i Svartå i Raseborg

Raseborg ligger vid Kustbanan och är den största kommunen i Nyland i fråga om landareal. Landskapet präglas av flera personliga byar, av vilka Svartå ligger längst i öst. I Svartå, som är mest känt för det vackra Svartå slott – i tiden en pionjär i många avseenden –...

Kyrkslätts befolkningsökning accelererar – den största ökningen på över tio år

Kyrkslätts kommuns invånarantal ökade år 2020 med sammanlagt 521 invånare, och i slutet av året var kommunens invånarantal 40 133. Vad gäller befolkningsökningen kom Kyrkslätt på fjortonde plats i kommunjämförelsen för hela Finland. Invånarantalet ökade i Kyrkslätt i...

Sjundeå bygger nytt skolcenter helt invid tågstationen – Det nya campuset erbjuder fritidsmöjligheter för Sjundeåbor i alla åldrar

När skolan börjar hösten 2022 rusar alla elever i Sjundeå in i en splitterny byggnad. Under sommaren har det nya bildnings- och välfärdscampuset färdigställts bara några hundra meter från tågstationen. Det nya campuset får många funktioner. Dit flyttar den finska och den svenska förskolan, Aleksis Kiven koulu, Sjundeå svenska skola, biblioteket, ungdomslokalen Walkers, det uppsökande ungdomsarbetet, den rehabiliterande arbetsverksamheten (Arbetsverkstaden Ström), familjecentret och hobbyverksamheter.

Både människor och fiskar vallfärdar till Billnäs bruk

Billnäs gamla bruksmiljö, som ligger endast några kilometer från Kustbanan och Karis tågstation är ett av Raseborgs utvecklingsområden. Vid första anblicken kan Billnäs te sig som en fridfull, sömnig liten by, men i verkligheten vimlar det av liv i den snötäckta...

Det rör på sig på bostadsfronten i Ingå

”Det har varit ett nöje att samarbeta med Ingå kommun, ända från markköp till det beviljade bygglovet. Vi har förstått varandras behov”

Nya hyresbostäder i närheten av Sjundeå station

Kustbanan skär genom Sjundeå kommuncentrum och många sjundeåbor använder tågförbindelsen med HRT dagligen till sina arbetsresor eller övriga ärenden till huvudstadsregionen. Utöver dem som bor nära kommuncentret stiger det också folk på tåget från glesbygden och...

Längs kustbanan i Kyrkslätt stannar tåget vid stationerna i Masaby, Jorvas, Tolls och Kyrkslätt

Jorvas hållplats är den sista hållplatsen i Kyrkslätt som använts oförändrad i årtionden. Hållplatsens rälsar och stockar var från 1960-talet. Hösten 2020 inleddes ett omfattande bygge som borde bli färdigt i slutet av år 2021. Det anläggs en högre och längre perrong...

Nyheter från Kustbanan

Y-tåg utan byte Helsingfors-Hangö

Y-tåg utan byte Helsingfors-Hangö

Den pågående elektrifieringen av Hangö-Hyvingebanan öppnar upp möjligheten för en direkt tågförbindelse mellan Hangö och Helsingfors. I nuläget om man använder sig av tåg kan man inte undvika ett byte i Karis som tar cirka tio minuter i...

Sjundeå bygger nytt skolcenter helt invid tågstationen – Det nya campuset erbjuder fritidsmöjligheter för Sjundeåbor i alla åldrar

Sjundeå bygger nytt skolcenter helt invid tågstationen – Det nya campuset erbjuder fritidsmöjligheter för Sjundeåbor i alla åldrar

När skolan börjar hösten 2022 rusar alla elever i Sjundeå in i en splitterny byggnad. Under sommaren har det nya bildnings- och välfärdscampuset färdigställts bara några hundra meter från tågstationen. Det nya campuset får många funktioner. Dit flyttar den finska och den svenska förskolan, Aleksis Kiven koulu, Sjundeå svenska skola, biblioteket, ungdomslokalen Walkers, det uppsökande ungdomsarbetet, den rehabiliterande arbetsverksamheten (Arbetsverkstaden Ström), familjecentret och hobbyverksamheter.

Nya hyresbostäder i närheten av Sjundeå station

Nya hyresbostäder i närheten av Sjundeå station

Kustbanan skär genom Sjundeå kommuncentrum och många sjundeåbor använder tågförbindelsen med HRT dagligen till sina arbetsresor eller övriga ärenden till huvudstadsregionen. Utöver dem som bor nära kommuncentret stiger det också folk på...