Kyrkslätt satsar på spårtrafik – den nya stationen i Jorvas blir färdig

Ombyggnaden av Jorvas station vid kustbanan blir snart färdig. Den nya stationen tas i bruk 16.9.2021. Området för den tidigare hållplatsen i Jorvas har under det senaste året genomgått en stor omvälvning. I ombyggnaden av stationen har man satsat på smidigare trafik...

Motion och rekreation i ropet i Ingå

I parken som stod klar den 31.7 finns något för de flesta. Förutom Muminhelheten finns det linbana och klätterställningar för äldre barn och ett område för de små, med figurer från insekternas värld.

Renoveringen av Sjundeås allaktivitetshall ger mer idrottslokaler i stationsområdet

Sjundeå kommuns allaktivitetshall öppnar dörrarna andra veckan i augusti. Senare får hallen en gymnastiksal för små grupper, vilket förbättrar tillgången till idrottslokaler. Allaktivitetshallen ligger mitt i ett sportområde bara ett stenkast från tågstationen. Den...

Raseborgs miljö är full av kulturhistoriska pärlor

I Raseborg, längs med Kustbanan, finns 29 nationellt betydelsefulla byggda kulturmiljöer. Det är ett stort antal destinationer koncentrerat på ett område och gör Raseborg känd för sitt värdefulla kulturlandskap med slott, bruksområden och herrgårdar. På grund av detta...

Elektrifierad järnvägsförbindelse gör Hangö Hamns verksamhet ännu mer effektiv

  Hangö Hamn är Finlands fjärde största kommersiella hamn. Huvudhamnen är Västra hamnen där den största delen av industrins och handelns produkter hanteras, som största enhetstrafiken, trailers, lastbilar och containers. Även träindustrins produkter hanteras där....

Raseborg tar allt mer aktivt upp klimatfrågorna

Klimatsmart markanvändning och byggnation, utsläppsnåla färdsätt, snabb och rättvis energiomställning, klimatneutral cirkulär ekonomi, hållbar konsumtion och produktion, förstärkning av kolsänkor och kompensation för utsläpp - alla dessa tyngdpunker finns inskrivna i...

Raseborg siktar på en koldioxidneutral framtid genom investeringar i hållbara trafiksystem

Trafiken orsakar en femtedel av Finlands utsläpp och är fortfarande starkt beroende av fossila bränslen. Raseborgs stad är sedan år 2013 en HINKU-kommun, dvs. en del av det nätverk av pionjärer för dämpandet av klimatförändringen som har förbundit sig till ambitiösa...

I framtiden kan du börja cykelsemestern på Ingå station

Eurovelo-projektet gynnar turismen och cykling överlag. Nu kan kommunen och företagen utveckla nya saker kring detta.

Y-tåg utan byte Helsingfors-Hangö

Den pågående elektrifieringen av Hangö-Hyvingebanan öppnar upp möjligheten för en direkt tågförbindelse mellan Hangö och Helsingfors. I nuläget om man använder sig av tåg kan man inte undvika ett byte i Karis som tar cirka tio minuter i anspråk. Bytet är också...

Tvåspråkigt verksamhetscenter öppnas i Svartå i Raseborg

Raseborg ligger vid Kustbanan och är den största kommunen i Nyland i fråga om landareal. Landskapet präglas av flera personliga byar, av vilka Svartå ligger längst i öst. I Svartå, som är mest känt för det vackra Svartå slott – i tiden en pionjär i många avseenden –...

Nyheter från Kustbanan

Raseborgs miljö är full av kulturhistoriska pärlor

Raseborgs miljö är full av kulturhistoriska pärlor

I Raseborg, längs med Kustbanan, finns 29 nationellt betydelsefulla byggda kulturmiljöer. Det är ett stort antal destinationer koncentrerat på ett område och gör Raseborg känd för sitt värdefulla kulturlandskap med slott, bruksområden och...

Raseborg tar allt mer aktivt upp klimatfrågorna

Raseborg tar allt mer aktivt upp klimatfrågorna

Klimatsmart markanvändning och byggnation, utsläppsnåla färdsätt, snabb och rättvis energiomställning, klimatneutral cirkulär ekonomi, hållbar konsumtion och produktion, förstärkning av kolsänkor och kompensation för utsläpp - alla dessa...

Y-tåg utan byte Helsingfors-Hangö

Y-tåg utan byte Helsingfors-Hangö

Den pågående elektrifieringen av Hangö-Hyvingebanan öppnar upp möjligheten för en direkt tågförbindelse mellan Hangö och Helsingfors. I nuläget om man använder sig av tåg kan man inte undvika ett byte i Karis som tar cirka tio minuter i...