Kestävä Rantarata

on tulevaisuuden kasvuväylä.

 

Se yhdistää asumisen, työssäkäynnin,

elinkeinoelämän ja ympäristön

kestävän kehityksen.

Nopeasti vaikuttava investointi kasvuväylään.

Rantaradan kunnostus on investointi kestävään tulevaisuuteen.
Rantaradan kestävä peruskorjaus edellyttää mm. päällysrakenteiden uusimista, tunneleiden korjausta, pehmeikköjen tukirakentamista, uusia kohtaamisraiteita sekä tasoristeysten korvaamista.

Rantarata on osa Euroopan laajuista TEN-T -liikenneverkkoa

Rantarata kuuluu Eurooppaan rakennettavaan TEN-T-ydinverkkoon (Trans-European Transport Networks) osana Skandinavia-Välimeri -avainväylää. Verkolla parannetaan yhteyksiä eri kuljetusmuotojen, satamien, lentokenttien ja rautatie-maantieterminaalien välillä sekä vähennetään liikenteen ympäristövaikutuksia.

Uutisia Rantaradan varrelta

Hangon ylikulkusilta uusitaan – rantaradan infrastruktuuri paranee

Hangon ylikulkusilta uusitaan – rantaradan infrastruktuuri paranee

Rantaradan infrastruktuurin parantaminen on tärkeä kehittämiskohde Hanko-Hyvinkää –radan sähköistämisen kannalta.  Hangossa rantarataa on parannettu jo viime vuonna valmistuneella alikululla, ja nyt vuorossa on uuden ylikulkusillan rakentaminen. Hangon ratapihan...