En hållbar kustbana

är en tillväxtkanal för framtiden.

 

Den förenar boende, arbete,

näringsliv och miljöns

hållbara utveckling.

En investering med snabb effekt i en tillväxtkanal.

En iståndsättning av kustbanan är en investering i en hållbar framtid.
En hållbar grundförbättring av kustbanan förutsätter bl.a. förnyande av överbyggnader, reparation av tunnlar, stödbyggande på svag mark, nya mötesspår samt ersättande av plankorsningar.

Kustbanan är en del av det transeuropeiska TEN-T-transportnätet

Som en del av förbindelsen Skandinavien–Medelhavet hör kustbanan till det TEN-T-stomnät (Trans-European Transport Networks) som byggs i Europa. Nätet kommer att förbättra förbindelserna mellan olika transportsätt, hamnar, flygplatser samt järnvägs- och vägterminaler och minska transporternas miljöpåverkan.

Nyheter från Kustbanan

Motion och rekreation i ropet i Ingå

Motion och rekreation i ropet i Ingå

Ingå kyrkby eller centrum är inne i en stark utvecklingsfas som syns i både stora och små infraprojekt som nu och på sikt har ökar trivseln för både Ingåbor och besökare i olika åldrar. Ingås senaste stolthet är den Mumininspirerade lekparken mitt i centrum. Ett...

Raseborgs miljö är full av kulturhistoriska pärlor

Raseborgs miljö är full av kulturhistoriska pärlor

I Raseborg, längs med Kustbanan, finns 29 nationellt betydelsefulla byggda kulturmiljöer. Det är ett stort antal destinationer koncentrerat på ett område och gör Raseborg känd för sitt värdefulla kulturlandskap med slott, bruksområden och herrgårdar. På grund av detta...