Rantaradan varrella sijaitseva kaksikielinen Raasepori, on maapinta-alaltaan Uusimaan suurin kunta. Laajaan alueeseen mahtuukin monta persoonallista asutusaluetta, joista Mustio itäisin. Historiallisesta Mustion Ruukista ja erityisesti Mustion linnasta tunnettuun kylään, on toukokuussa 2022 valmistumassa uusi koulu- ja palvelukeskus. Palvelukeskus, jonne tulevaisuudessa muuttaa sekä suomen- ja ruotsinkielinen koulu että päiväkoti, on Raaseporissa ensimmäinen laatuaan ja siksi merkittävä. Mustiolla asuu nykypäivänä noin 1070 asukasta.

Tilasuunnittelua yhteistyössä käyttäjien kanssa

Tulevaan koulu- ja palvelukeskukseen muuttaa Svartå skola, Mustion koulu, Mustion päiväkoti, kirjasto, neuvola, kouluterveydenhuolto ja nuorisotilat. Uuden koulukeskuksen nimeksi valittiin Askers, paikalta puretun Askersgårdenin mukaan.

Tilasuunnittelua on tehty yhteistyössä tulevien käyttäjien kanssa. Monialaisessa suunnitteluprosessissa on ollut mukana kaikki kiinteistöön muuttavat tahot. Jo suunnitteluvaiheessa on otettu huomioon eri toimijoiden tarpeet, toiveet sekä mielipiteet siitä mitä tiloilta kaivataan.

Koulukeskus ovat suunniteltu tukemaan interaktiivisuutta, ajanmukaista pedagogiikkaa ja oppimista opettamisen sijaan. Neuvolan ja kouluterveydenhuollon sijoitus samaan rakennukseen, helpottaa monen lapsiperheen arkea, kun niiden perässä ei tarvitse enää matkustaa Karjaalle. Liikuntasali ja kirjasto mahdollistaa tilojen monipuolisen käytön kouluajan ulkopuolellakin, erilaisissa harrastustoiminnoissa.

Rakennustyömaalla tapahtuu

Tältä Askersin rakennustyömaalla näytti viikolla 14. KUVA: NINA SOINTU

Seuraavan parin kuukauden aikana Askersin rakennustyömaalla tapahtuu paljon; perustus- ja pohjatyöt on nyt saatu tehtyä ja elementeistä koostuva rakennusprojekti voi alkaa. Rakennus nousee täyteen harjakorkeuteen vain parissa kuukaudessa ja koko ulkopuolinen osa on valmis kesäkuuhun mennessä. Sen jälkeen voidaan aloittaa merkittävät rakennustyöt sisätiloissa – tämä vaihe pitää sisällään runsaasti tekniikkaa, kun sisälle asennetaan automaattijärjestelmiä mm. lämmitykselle ja valaistukselle, paloturvallisuus- ja turvatekniikkaa sekä mittavat vesijohto- ja sähköverkostot.

– Kaikki menee suunnitelmien mukaisesti. Rakennustyömaakin on siisti ja hyvässä järjestyksessä. Kunhan routa on sulanut, voimme aloittaa työt ulkoalueilla.

Näin sanoo projektinjohtaja Kjell Holmqvist, joka on tyytyväinen rakennustöiden etenemiseen. Tarkoitus on saada tilat muuttovalmiiksi toukokuussa 2022 ja uudet oppilaat aloittamaan syyslukukauden uudessa rakennuksessa. Työmaan edistymistä voi seurata livekameran kautta osoitteessa https://www.raasepori.fi/etusivu/kaupunki/webcam/mustion-koulukeskus/

Tuttu ja turvallinen kyläkoulu

Kaikilla palvelukeskukseen muuttavilla toimijoilla on yhteinen motto – yhdessä huolehditaan koko kylän lapsista ja toisia tuetaan yli kielirajojen. Tavoitteena on saada aikaan turvallinen kohtaamispaikka, jonne on kiva tulla ja jossa jokaisen yksilön hyvinvointiin voidaan useamman aikuisen toimesta kiinnittää huomiota.

Koulu tulee olemaan ensimmäinen kieliparikoulu Raaseporissa ja sitä varten on jo nyt aloitettu rakentamaan yhteistä toimintakulttuuria, joka edistää yhteisen arvoperustan ja oppimiskäsityksen toteutumista koulutyössä.

– Uusi koulukeskus vaatii meiltä kaikilta joustoa, tavoitteisiin sitoutumista ja suvaitsevuutta mutta mahdollistaa samalla uusia ajattelumalleja, joita voimme yhdessä lähteä toteuttamaan. Me voimme tehdä Askersista juuri niin mukavan ja hienon paikan kuin siitä haluamme! sanoo Mustion koulun rehtori Marjo Laitinen.

Ruotsinkielisen, Svartå skolan, rehtori Hanna Rönnblom on samoilla linjoilla:

– Koulukeskus tarjoaa meille opettajille mahdollisuuden kehittyä ja hyödyntää toistemme On valtava rikkaus saada kaikki lapset yhteen paikkaan ja olla rakentamassa kulttuuria, jossa lapset voivat tulla toimeen ja tehdä yhteistyötä kielestä riippumatta.

Lapset itse odottavat innolla toistensa kohtaamista. Svartå skolanin lapset bloggaavat siitä, miten rakennustyöt etenevät ja mitä he itse toivovat uudelta koululta. Blogissaan he ovat kirjoittaneet mm. seuraavaa:

”Aluksi tulee olemaan jännittävää olla samassa talossa ja samalla pihalla kuin he (suomenkielisen koulun lapset). Mutta, luultavasti tutustumme toisiimme muutaman viikon kuluttua.”

Lapset toivovatkin saavansa paljon uusia ystäviä koulujen muuttaessa saman katon alle. Lisää heidän ajatuksiaan voi lukea osoitteesta https://www.raseborg.fi/svarta-skola.

Havainnekuva uudesta Askersin koulu- ja palvelukeskuksesta. KUVA: ARKKITEHTITOIMISTO KÜTTNER

Uusi kirjasto kannustaa lapsia lukemaan

Uusi kirjasto tulee tarjoamaan suotuisat olosuhteet lukemiselle, yhdessäololle ja ajanvietolle.  Kirjastolla onkin merkittävä rooli lukutaidon edistäjänä ja ylläpitäjänä – uuden rakennuksen myötä, sen tiloja tullaan käyttämään entistä monipuolisemmin myös oppimisympäristönä.

Monipuolisten vaihtoehtojen ja erilaisten tekstien saatavuus on tärkeä tekijä lapsen ja nuoren lukuinnon herättämisessä ja lukuharrastuksen kannustamisessa. Uudessa kirjastossa tullaankin panostamaan siihen, että lapsille ja nuorille löytyy laajasti kirjavalikoimaa. Uusien kirjojen hankinta aloitetaan ensi keväänä.

– Meidän erityistoiveenamme on ollut tässä suunnitteluvaiheessa, että saadaan tilaan mahtumaan niin monta hyllymetriä kuin vain mahdollista, tiivistää kirjastotoimenjohtaja Heidi Enberg.

Varhaiskasvatus, koulu ja kirjasto yhdessä kodin kanssa antavat raamit ja mahdollisuudet lapsuuden ja nuoruuden lukuharrastuksen kehittymiselle. Lukutaito kun kehittyy vain aktiivisesti ja monipuolisesti sitä käyttämällä. Lapselle lukemisella on yhteys parempaan koulumenestykseen ja koulumyönteisyyteen. Samalla lapsen sanavarasto kasvaa ja monipuolistuu. Toiveena onkin, että kirjaston sijainti samassa rakennuksessa koulujen kanssa, madaltaa kynnystä tarttua kirjaan ja innostaa uusia lukijoita kirjallisuuden pariin.

Kirjastoon halutaan tuoda myös viihtyisiä alueita oleskelulle, missä kävijät voivat viettää aikaa lukemalla tai vaikka pelaamalla lautapelejä.

Kaiken kaikkiaan, Askersista toivotaan rakentuvan koko Mustion kylän yhteinen kokoontumispaikka.