Klimatsmart markanvändning och byggnation, utsläppsnåla färdsätt, snabb och rättvis energiomställning, klimatneutral cirkulär ekonomi, hållbar konsumtion och produktion, förstärkning av kolsänkor och kompensation för utsläpp – alla dessa tyngdpunker finns inskrivna i Raseborg stads senaste energi- och klimatprogram. År 2021 är klimatfrågorna mer aktuella än någonsin, och Raseborg går stegvist mot en klimatneutral kommun år 2035.

Avtal om energieffektivitet undertecknades förra året

Raseborg har undertecknat ett energieffektivitetsavtal den 29 april 2020 med målet att minska energikonsumtionen med 7,5% mellan åren 2020-2025. Den första resultatrapporten skickades till Motiva Oy i april i år.

Energieffektivitetsavtalet är ett frivilligt system som erbjuder verktyg för olika branscher, såsom den kommunala sektorn, för att utföra ett effektivt och resultatrik energieffektiviseringsarbete.

Staden förvaltar en rejäl fastighetsmassa

Enligt kalkyl gjord på våren 2020 tar Raseborg hand om en stor fastighetsmassa – den beräknade arean är ~203 000 m² och totala volymen stiger upp till  ~657 000 m³. I dessa, cirka 190 byggnader, görs ständigt förbättringar för att uppnå målen för energieffektivitetsavtalet. Just nu är på gång ytterligare isolering av taket på Karis bollhall för att minska värmeförlusten, fasadrenovering i Höjersgården för att minska på värmen som passerar genom väggen (dvs. minska på U-värdet) och utbyte oljepannorna till jordvärme i Österby skola.

– Vi följer energiförbrukningen i fastigheter på månadsnivå, avvikelser fångas upp och det data som skapas används i planering. Det är dock inte möjligt att fatta allmänna beslut om nödvändiga åtgärder, utan varje byggnad måste alltid analyseras separat, säger Anna Friberg, chef för utrymmesförvaltning.

Eftersom stadens mål är att utveckla och implementera nya modeller som främjar energibesparing, kommer till exempel nyproduktion- och renoveringsprojekt att följa strängare krav bland annat i isolering, fönsterstruktur och värmeåtervinning.

10 000 glödlampor byt uts

Det stora projektet för de närmaste åren, är att ersätta cirka 10 000 glödlampor i gatubelysning mot moderna LED-lampor. De nya LED-lamporna ger betydande energibesparingar och behovet av underhåll minskar också. Hela projektet tar 4-5 år och har beräknats minska energiförbrukningen med 40% när allt är färdigt. Förutom att minska energiförbrukningen kommer ytterligare besparingar från det faktum att LED-lampor har en beräknad livslängd på 30 000 timmar, eller minst tio år, när glödlampor ofta måste bytas ut mot nya ungefär vart fjärde år.

Genom att använda LED-armatur undviker man också onödig ljusspill, då man kan rikta ljusbilden nedåt och minska störande ljus till omgivningen. Med nya LED-ljus har man dessutom möjligheten att justera ljusnivån beroende på väderförhållanden eller trafikmängden.

Solenergi produceras i Ekenäs

Raseborgs Energi nya solpark, belägen bredvid riksvägen 25, öppnades i april 2021.

– Hela projektet härrör från aktörernas gemensamma vilja att producera lokalt förnybar energi, säger Frank Hoverfelt, VD för Raseborgs Energi.

Anläggningen består av 2 722 solpaneler och deras kombinerade uppnåbara toppeffekt är cirka 1 megawatt per timme. Med den en timmes energmängd kan du köra en elbil i cirka 5 000 km, vilket innebär två tur och returresor från Hangö till Utsjoki. Eller brygga 5 000 kannor kaffe i en vanlig kaffebryggare, dvs. 50 000 koppar kaffe.

Det har byggts en direkt kabelanslutning mellan solparken och Ekåsens kampusområde där Raseborgs stadshus också ligger och för närvarande producerar solkraftverket cirka 25% av hela Ekåsens energibehov.

Dessutom har flera lokala entreprenörer, inklusive den enormt populära YLP-restaurangen, valt solenergi. Restaurangen, som tillverkar handgjorda pizzor i Ekenäs av 98,7% lokala råvaror och för vilka miljöfrågor är av stor betydelse, vill välja el som uppfyller sina egna värderingar:

– Varför skulle vi alls använda oss av annan el, när vi har möjlighet att välja lokalt?, har YLP-restauratören Nick Victorzon sagt.

Av solparkens totala (2722st) antal solpaneler finns 676 paneler till uthyrning. Gulmärkta paneler är redan uthyrda.