Sjundeå kommuns allaktivitetshall öppnar dörrarna andra veckan i augusti. Senare får hallen en gymnastiksal för små grupper, vilket förbättrar tillgången till idrottslokaler. Allaktivitetshallen ligger mitt i ett sportområde bara ett stenkast från tågstationen.
Den stora spelsalen i allaktivitetshallen är färdig och väntar på städning. Den tas i bruk den 9. augusti, då alla slags spelturer blir möjliga igen. Men hela renoveringen är ännu inte klar. Konditionssalen, judosalen och förråden renoveras fortfarande och en liten gymnastiksal byggs på andra våningen. Hela renoveringen blir klar före årsskiftet, uppskattar Peter Ekström, övervakare för byggarbetena.
– Hallen borde nu betjäna kommuninvånarna väl de följande 20 åren, säger tekniska direktören Markus Moisio.
Bildningsdirektören Eero Kling är nöjd med att renoveringen av allaktivitetshallen börjar bli klar.
– Det är fint att vi får tillräckliga lokaler för unga och vuxna som vill idrotta och motionera.
 

Allaktivitetshallens stora spelsal.

Den stora gymnastiksalens golv är byggt på handbollens villkor.

Grundlig renovering

Under renoveringen har tak- och väggkonstruktionerna förnyats och målats så att de inte ska kunna rosta. Dessutom har ett system som avlägsnar fukt byggts in i konstruktionerna. Täckdikningen har byggts om och golvet torkats för att få bort fukt. Golvet har också försetts med fuktisolering som hindrar fukt från att ta sig in i hallen. Kommunen har också satsat hårt på ventilationen.
Inne i allaktivitetshallen har alla ytor målats eller förnyats. Duschrummen har helt byggts om. Den stora spelsalen har fått ett nytt golv. Konditionssalen byggs om helt och får en konditionssalsmatta. Även nya apparater skaffas till konditionssalen.

Duschrummen har helt byggts om.

Kommuninvånarnas välmående högsta prioritet

Användningsförbud måste utfärdas för allaktivitetshallen i juni 2019 då takkonstruktionerna hade rostat och det inte gick att garantera deras hållbarhet. Det var inte lätt att ordna med ersättande lokaler och många föreningars verksamhet blev lidande.
– Det var en fullständig överraskning för mig att hallen var i så dåligt skick. Att utfärda användsningsförbud var ett tungt beslut, men som tjänsteinnehavare var jag tvungen till det, säger Moisio.
Byggnadsarbetena försenades när kommunen inte fick några offerter på hela projektet och renoveringen i stället måste genomföras genom delarbeten och timarbete. Totalt kommer renoveringen av allaktivitetshallen att kosta ungefär 1,5 miljoner euro.
– Kommuninvånarnas välmående är av högsta prioritet. Allt vi satsar på det här kan vi dra av på hälsokostnaderna, konstaterar Eero Kling.

Peter Ekström och Eero Kling på allaktivitetshallens parkering.

Övervakaren Peter Ekström och bildningsdirektören Eero Kling konstaterar att de ombyggda gymnastiklokalerna fyller ett behov.

Goda hobby- och idrottsmöjligheter i Sjundeå

Förutsättningarna för att spela handboll har beaktats noggrant i bygget av spelsalens golv. I salen spelas också volleyboll, innebandy, basketboll, futsal och badminton.
Bredvid allaktivitetshallens byggarbetsplats finns ett ännu större bygge. Helt intill allaktivitetshallen byggs nämligen bildnings- och välfärdscampuset, som står klart om ett år. In på campus flyttar skolorna, förskolorna, biblioteket, ungdomstjänsterna och familjecentret. På campus kommer det också att finnas en gymnastiksal och en allaktivitetssal. Aleksis Kiven koulus gymnastiklektioner flyttar till allaktivitetshallen i väntan på att campus ska bli färdigt.
– Sjundeå har snart mycket goda hobby- och idrottsmöjligheter, säger Moisio.
Campus och allaktivitetshallen finns i ett område där en stor del av idrottsanläggningarna i kommunen koncentrerats då färska Fennia Arenan, idrottsplanen, tennisplanerna och skateramperna finns alldeles intill.

Allaktivitetshallen utifrån. Bredvid syns Fennia-arenan och idrottsplanen syns i bakgrunden.

Allaktivitetshallen ligger i ett område där många idrottsplatser koncentrerats alldeles invid Fennia-arenan och idrottsplanen bara ett stenkast från tågstationen.