Västra Nylands kustbanearbetsgrupp har skickat denna framställan till kommunikationsminister Lulu Ranne och statsminister Petteri Orpo samt till Trafikledsverket och kommunikationsministeriet.

Arbetsgruppen hoppas att dialogen om användningen av finansieringen inleds snabbt och att beslut i ärendet fås redan i höst.

Kustbanearbetsgruppen består av representanter – både tjänstemän och förtroendevalda – från kommunerna Hangö, Raseborg, Ingå, Sjundeå och Kyrkslätt.

***

Kustbanearbetsgruppen önskar att den finansiering som enligt regeringsprogrammet är avsedd för utveckling av kustbanan ska användas för att stärka banans kapacitet.

Arbetsgruppen föreslår att man med finansieringen på 80 miljoner euro i regeringsprogrammet framför allt bygger mötesplatser för tågen, vilket ökar kapaciteten på den nuvarande och mycket använda banan på ett kostnadseffektivt sätt.

Därtill föreslår gruppen att finansiering riktas till nödvändiga reparationer och uppdateringar på de befintliga stationsområdena längs banan (behov finns vid stationerna i nästan alla kommuner/städer som ingår i kustbanearbetsgruppen), att man säkerställer att projekten för främjande av trafiksäkerheten i tågtrafiken på kustbanan i västra Nyland (särskilt underfarterna) framskrider samt att man utreder möjligheten att utveckla ett stickspår till Joddböleområdet.

Gruppen anser att finansieringen inte enbart ska användas för nödvändiga tekniska reparationer och åtgärder längs kustbanan, utan att den ska användas för att helt konkret utveckla banan. Detta gör det möjligt att öka passagerartrafiken såväl mellan Västra Nyland och huvudstadsregionen som mellan Västra Nyland och Åboregionen och förbättrar servicenivån på det nuvarande banavsnittet så att den motsvarar mobilitetsbehoven hos invånarna i samtliga kommuner i kustbanearbetsgruppen.

Kommunerna i regionen vill också öka mängden lokaltrafik på kustbanerutten Helsingfors–Hangö–Helsingfors. Kustbanearbetsgruppen har som mål att de första direkta tågresorna för denna sträcka i sin helhet och för samtliga hållplatser längs sträckan ska inledas år 2024, varvid elektrifieringen av Hangö–Hyvinge-banan ger full nytta. Turerna ska betjäna bl.a. arbetsrese- och studerandetrafiken och i huvudsak ske med statlig finansiering. Trafiken ska hela tiden öka i takt med att bankapaciteten förbättras och målet bör vara att uppnå full nytta av baninvesteringarna fram till år 2030.

Kommunerna anser därtill att det med tanke på utvecklingen av hela västra Nyland är viktigt att åtminstone en del av fjärrtågen utöver Karis i Raseborg oftare stannar vid nuvarande stationer (Kyrkslätt, Sjundeå) eller stationer som öppnas för trafik igen (Ingå). Kustbanearbetsgruppen anser det vara en självklarhet att trafiken från området åt Åbohållet är tryggad.