Kiskobussi aamu-usvassa rantaradalla matkalla Hankoon
Den pågående elektrifieringen av Hangö-Hyvingebanan öppnar upp möjligheten för en direkt tågförbindelse mellan Hangö och Helsingfors. I nuläget om man använder sig av tåg kan man inte undvika ett byte i Karis som tar cirka tio minuter i anspråk. Bytet är också utmanande för äldre och rörelsehämmade personer.

Totaltiden idag är cirka en timme och 45minuter och utan tågbyte närmare en timme och 30 minuter. Med förbättringar på kustbanan skulle det vara fullt möjligt att resan Hangö-Helsingfors skulle kunna gå på kanske en timme och en kvart.

Detta skulle innebära en stor förbättring till nuläget. I praktiken skulle det kunna vända hela regionens befolkningsutvecklig till det positiva. – Allt fler människor skulle kunna jobba i huvudstadsregionen och bo i idylliska Hangö, säger stadsdirektör Denis Strandell. Därtill skulle allt fler besökare från Helsingfors hållet kunna välja det miljövänliga tågalternativet vilket skulle gynna miljön och underlätta parkeringsproblematiken i Hangö.

Nu hoppas vi bara att VR också ser det här som en positiv framtidsvision!