Vuoden 2019 aikana perustetun alueellisen Rantarata-työryhmän tavoitteena on välittää tietoa rantaradan kunnostuksen hyödyistä sekä uutisia ajankohtaisista, rantarataa koskevista asioista. Ryhmä koostuu Kirkkonummen, Siuntion, Inkoon, Raaseporin ja Hangon kunnanjohtajista, johtavista viranhaltijoista ja poliittisista päättäjistä.

Nykyisen rataverkon kehittäminen tärkeää

Rantarata on keskeinen osa Länsi-Uudenmaan alueellista liikennejärjestelmää, ja sen ylläpitäminen ja kehittäminen on tärkeää. Rantarata on Länsi-Uudenmaan yhteys sekä pääkaupunkiin että Turun suuntaan, ja se palvelee nykyisellään suurta joukkoa työssäkävijöitä, opiskelijoita ja muita matkustajia.

Rantaradan kehittämiseksi on esitetty määräraha valtion talousarviossa kuluvalle vuodelle. Rantaradan välityskyvyn, sujuvuuden ja aikataulujen luotettavuuden turvaamiseksi tulee huolehtia siitä, että määrärahaa radan kehittämiseksi on myös jatkossa.

Kaikki seutukunnat pyrkivät ajamaan oman alueensa etuja, kun alueellisia valtiollisia määrärahoja jaetaan, ja määrärahoista ’kilpailevia’ hankkeita on useita. Erityisesti läntistä Uuttamaata koskee myös niin kutsuttu Tunnin juna (oikorata) -hanke. Työryhmän tavoitteissa on kuitenkin painotettu, että kyse ei ole Rantarata- ja Oikorata-hankkeen vastakkainasettelusta vaan työryhmän tavoitteena on tuoda esiin vilkkaasti käytössä olevan rantaradan edut alueen kiinnostavuuden ja kasvun lisäämiseksi. Toimiva rantarata on vetovoimatekijä vaikutusalueellaan ja se palvelee sekä ainoana Turun ja Helsingin välisenä, että Länsi-Uudellemaalle suuntautuvan lähiliikenteen ratayhteytenä pitkään, vaikka päätös Oikoradan tekemiseksi tehtäisiin pikaisellakin aikataululla! Investoinnit rantarataan ovat perusteltuja ja hyödyllisiä, ne eivät mene hukkaan.

Tärkeitä tavoitteita ja konkreettisia ehdotuksia

Rantarata-ryhmän kunnat esittävät konkreettisena ehdotuksena, että rataosuudelle selvitetään mahdollisuus toteuttaa niin sanottuja ohitusraidepareja. Ohitusraiteet mahdollistavat liikennöinnin kasvattamisen rantaradalla ja parantavat liikenteen sujuvuutta. sekä nopeille pikajunille että paikallisjunille, joille on pyrittävä toteuttamaan mahdollisimman toimivat kehitysedellytykset myös jatkossa.

Hanko–Hyvinkää-radan sähköistäminen mahdollistaa suoran junayhteyden Hangosta Helsinkiin tai pääradalle (Helsinki–Tampere-osuudelle). Rantaradan (sekä Hanko–Hyvinkää-radan) kehittämisellä on merkittävä vaikutus alueen elinkeinoelämälle, kun sujuva joukkoliikenne mahdollistaa laajemman työssäkäyntialueen pääkaupungin suuntaan.

Tärkeä tavoite on myös saada Rantarata mukaan Valtakunnallisen liikennejärjestelmä-suunnitelman, LIIKENNE 12 -ohjelmaan, jonka laadinta on käynnissä tällä hetkellä. Tässä suunnitelmassa esitetään suuntalinjat pitkän aikavälin keskeisten hankkeiden toteuttamiselle.

Tiedottaminen ja vaikuttaminen

Olennainen osa alueellisen Rantarata-työryhmän tavoitteesta on lisätä rantaradan näkyvyyttä sekä tietoisuutta radan puolesta.

Työryhmä on tavannut päättäjiä ja vaikuttajia kesän ja syksyn aikana. Ryhmän edustajat ovat saaneet esittää terveisensä ja tavoitteensa tapaamisissa liikenne- ja viestintäministerin, kuntaministerin, Väyläviraston johdon, liikenneministeriön johdon, Uudenmaan liiton johdon sekä muiden keskeisten tahojen kanssa. Tapaamisista saatu palaute on ollut hyvää.

Toimiva infrastruktuuri on tärkeää ihmisten arjessa. Rantaradasta on huolehdittava, ja siihen liittyvää infrastruktuuria tulee hyödyntää ja kehittää edelleen. Rantarata on kustannustehokas ja ilmastotavoitteet huomioiva vaihtoehto pääkaupunkiseudun ja Turun seudun väliselle liikenteelle nyt ja jatkossa.

19.10.2020
Alueellinen Rantarata-työryhmä