Länsi-Uudenmaan alueellinen Hangon, Inkoon, Kirkkonummen, Raaseporin ja Siuntion edustajista koottu
rantarataryhmä on laatinut toimenpide-esityksen rantaradan junaliikenteen ja infrastruktuurin kehittämiseksi.

Toimenpide-esitys pohjautuu Uudenmaan liiton laatimaan rantarataselvitykseen sekä niihin keskusteluihin, joita
työryhmä on käynyt eri viranomaisten kanssa. Työryhmä on saanut Uudenmaan liitolta tehtäväkseen keväällä 2022
valmistuneen Uudenmaan liiton rantaradan kehittämisen selvityksen perusteella edistää kyseisen selvityksen
tavoitteiden toteutumista.

Alueellinen työryhmä toivoo, että rantaradan junaliikenteen ja infrastruktuurin kehittäminen käynnistetään viipymättä.
Julkisen talouden kiristynyt tilanne tukee sitä, että olemassa olevan ratainfran kunnostaminen asetetaan etusijalle.
Turku-Helsinki-yhteyden näkökulmasta rantaradan kehittäminen on kustannustehokas uusi edellytyksiä luova
ilmastonmuutoksen huomioiva ratkaisu.

Työryhmän toivomus on, että alueen kunnat voisivat yhdessä LVM:n ja Väyläviraston kanssa luoda yhteisen
näkemyksen sille, miten rantarataa kehitettään. Kyseessä on keskeinen rataväylä Helsingin ja Turun välillä ja seudun
kuntien tulee tietää, miten rataa sekä junaliikennettä kehitetään, jotta seudun kunnat ja elinkeinoelämä voivat
hyödyntää tämän omassa työssään. Rantaradan parantaminen on tämän vuosikymmenen hanke ja kehittämistoimet
on käynnistettävä viipymättä.

Keskeiset toimenpiteet

2022-2023

 • Sopimus VR:n, HSL:n, Väyläviraston ja LVM:n kanssa siitä, että Siuntioon menevät Y-junat käyvät Karjaalla asti
  ainakin kolme kertaa päivässä pysähtyen Inkoossa. Toivomme tästä keskusteluja LVM:n kanssa jo syksyn 2022
  aikana. Myös uusia VR-junavuoroja tulee tutkia.
 • Käynnistetään valmistelut, miten Hangon ja Helsingin välillä voidaan toteuttaa vaihdoton junayhteys.
 • Alueen kunnat tekevät sopimuksen siitä, miten junaliikennettä kehitetään vuoteen 2030 mennessä.
 • Rantaradan ratainfrastruktuurin kehittämisestä ja radan käytön tehostamisesta (mm. kohtauspaikat junille sekä
  pistoraide mm. Inkoon syväsatamaan) käynnistetään esiselvitys.

2024-2029

 • Suora junayhteys Hangon ja Helsingin välillä avataan.
 • Aiemmin käynnistettyjä toimia edistetään ja toteutetaan Espoon kaupunki radan toteutumisen yhteydessä.

2030

 • Junaliikenteen kapasiteettia lisätään sovitusti, kun Espoon-kaupunkirata on valmistunut.