Trafiken orsakar en femtedel av Finlands utsläpp och är fortfarande starkt beroende av fossila bränslen. Raseborgs stad är sedan år 2013 en HINKU-kommun, dvs. en del av det nätverk av pionjärer för dämpandet av klimatförändringen som har förbundit sig till ambitiösa utsläppsminskningar. Raseborg vill göra det möjligt för människor att röra sig i trakten också på andra sätt än med personbil genom att förbättra resekedjorna inom kollektivtrafiken samt genom att utveckla gång- och cykeltrafiken.

Kustbanan har en viktig roll i den regionala utvecklingen

Enligt ledande expert på regional utveckling Timo Aro och expert Rasmus Aro har coronapandemin fått folk att leta efter nytt boende också i fler landsbygdskommuner, men flyttintresset riktar sig främst till orter med ett stort antal fritidshus eller med populära turistattraktioner – som Raseborg kan också räknas som. Raseborg ligger på plats nummer 10 på listan över Finlands mest stugdominerade kommuner (Statistikcentralen 2019) och som viktiga turistmål i området kan Gamla Stan i Ekenäs, som är Finlands veterligen äldsta bevarade och målmedvetet utbyggda stadshelhet, Raseborgs slott från 1300-talet och tre av Finlands äldsta järnbruk; Fiskars, Billnäs och Antskog; nämnas.

Utöver tjänster som stöder boende och turism är smidiga transportförbindelser en central del av områdets attraktionskraft. Kustbanan spelar en viktig roll i utvecklingen av regionen – tåget gör det möjligt för passagerare att resa långa sträckor på ett ekologiskt och hållbart sätt. I Raseborg samordnas resekedjorna så att till exempel resorna från och till tåget ska vara så smidiga som möjligt.

Fungerade resekedjor minskar koldioxidavtrycket

Att ordna smidiga transportförbindelser i en så vidsträckt stad som Raseborg och att ta hänsyn till ett stort antal olika behov gör att planeringen är krävande – men samarbetet mellan stadens olika avdelningar och samarbetspartner gör det möjligt att hitta de bästa lösningarna:

– Till exempel har sommartrafiken planerats tillsammans med kollegor från turismavdelningen och turistföretagen, dock med hänsyn till pendlingstrafiken för arbete och uträttande av ärenden, säger Henri Nevakivi, logistiker på Raseborgs stad.

Välfungerande tågförbindelser stöder stadens mål att minska sitt koldioxidavtryck. Nyligen synkroniserades busstidtabellerna och tågtidtabellerna för att förkorta restiderna – på vissa rutter med till och med en dryg timme. När det blir smidigt att ta sig från en plats till en annan, blir det mera lockande att lämna bilen hemma och koldioxidavtrycket minskar.

Dessutom vill staden bli en bättre cykelstad: Raseborg är en del av ett nätverk av cykelkommuner, vars främsta mål är att utveckla förutsättningarna för att röra sig på ett hållbart sätt, till fots eller på cykel.

Raseborg vill bli en bättre cykelstad. BILD: AHMED ALALOUSI

Cykelvänlig kommun

Eftersom cykling är ett allt mer populärt sätt att röra sig bland både ortsbor och turister, vill Raseborg svara på efterfrågan genom att utveckla gång- och cykellederna i området.

– Användningen av och efterfrågan på gång- och cykelleder har ökat kraftigt de senaste åren och jag tror att behovet i och med elcyklarnas framfart kommer att fortsätta växa, säger Piia Nordström, gatuchef på Raseborgs stad.

För Raseborgs stad har ett program för främjande av cykling utarbetats för åren 2020–2025 och programmets syfte är att öka mängden cykling vad gäller både vardagscykling och cykelturism. Staden ska bland annat bygga nya gång- och cykelleder för att skapa ett mer omfattande och sammanhängande cykelnät i området. Tidsplanen och planeringen styrs av ekonomiska resurser, men i år har byggandet av den viktiga förbindelsen mellan Karis och Ekenäs intill riksväg 25 kört igång.

– Vi ska delvis försöka komma ur tanken att cykelbanor alltid måste placeras i omedelbar närhet av en väg. När vi planerar rutter kan vi ta hänsyn till rekreationsvärden och det faktum att cykling är roligt! Speciellt om lederna går genom vackra landskap, mitt i naturen, är det ett nöje att använda dem. Den populära Banvallen från Karis till Fiskars är ett exempel på just en sådan rutt, fortsätter Piia Nordström.

Hållbar turism – utbjud av tjänster och företag ökar också inom transport

I maj kom stadscyklarna till Raseborg.

Hållbar turism innebär resande på sätt som gör att både människor och miljö mår bra – och detta återspeglas också i tjänsteutbudet. Under innevarande år har nya företag etablerat sig i Raseborg för att erbjuda sina tjänster. Roll Outdoors och Natura Viva har under våren utvidgat sin verksamhet till Fiskars.  Företagen verkar i samma lokaler och i deras uthyrningsurval finns allt från mountainbikes till kajaker och SUP-brädor.

Pilotåret för Raseborgs stadscyklar som inleddes 6.5.2021 strävar efter att erbjuda alla ett enkelt och förmånligt sätt att röra sig i staden. 30 cyklar placerades ut vid cykelställsstationerna, vars placering kommer att testas på olika områden.

– Cykeln är ett utmärkt sätt att röra sig på i Raseborg. När man cyklar kan man se de små pärlorna längs vägen som man lätt missar när man åker bil, säger turistchef Ville Vuorelma. Intressanta rutter kan man hitta på Visit Raseborgs Cykel-sida. Det finns gott om attraktioner längs de natursköna vägarna. Dessutom är mountainbikerutterna i Raseborg värda att uppleva.

Staden har snabbt uppnått ett rykte som cykelkommun och förhoppningen är att kunna sprida ryktet också internationellt nu när EUROVELO 10-sträckan som går genom Raseborg har markerats med skyltar. EUROVELO 10 är en markerad rutt runt hela Östersjön och turister som cyklar den är ett önskvärt tillskott till turismen. Enligt undersökningar tenderar cykelturister att stanna längre än andra turister i området och de använder gärna lokala tjänster.

Resande på fast land är ändå inte det enda sättet att ta sig fram – många vill besöka skärgården. Raseborgs skärgård med sina 1 300 öar täcker allt från innerskärgårdens holmar, sund och vikar till yttre havsbandets öppna horisont med enstaka kobbar och skär. Med hjälp av EU-projektet ARC GATE kommer skärgårdens åtkomlighet också att förbättras. Gästhamnen i Ekenäs samt hamnarna vid Predium och Sommaröstrand kommer att få servicepunkter, där man på en digital display kan kolla förbindelsebåtarnas tidtabeller och samtidigt ladda sin elcykel med solenergi.

Ett hållbart trafiksystem betjänar både lokalbefolkning och turister.